před 3 lety

Jak máme postupovat, když na některá přečtená data při hledání palmového listu neznáme odpověď nebo si s odpovědí nejsme jistí ?

Jak máme postupovat, když na některá přečtená data při hledání palmového listu neznáme odpověď nebo si s odpovědí nejsme jistí ?

Odpovědi na přečtená data při hledání palmového listu musí být přesné a odpovídat dané realitě z Vašeho života. Pokud na některá čtená data neodpovíme podle skutečnosti, ať úmyslně nebo neúmyslně, může dojít k tomu, že palmový list pro daného zájemce o výklad nebude nalezen. V případě, že odpověď na přečtená data neznáme nebo si s odpovědí nejsme jistí, postupuje se tak, že vykladač nádí pokračuje se čtením dat na stejném palmovém listu. Další případná odpověď ne ze stejného palmovém listu vyloučí chybu a daný palmový list je odložen. Data čtená při hledání palmového listu mohou být i velmi osobní, a proto nedoporučujeme účast třetích osob. To samozřejmě platí i pro vlastní výklad budoucnosti. Je to zpráva a sdělení jen pro Vás a je jenom na Vás, zda po výkladu některé informace předáte i svým blízkým nebo dalším lidem.