před 2 lety

Náš osobní příběh

začal po našem seznámení v roce 1999. Podobně jako mnozí z nás jsme hledali odpovědi na otázky smyslu našeho bytí a řešení problémů v našich životech. Přestože nevyznáváme žádné náboženství, silně jsme vnímali, že existují věci mezi nebem a zemí , které jsou pro logicky uvažující lidi nepřijatelné nebo těžko uchopitelné. Jedna ze zastávek na naší cestě hledání byly právě knihovny palmových listů, které nás před deseti lety v roce 2006 oslovily natolik, že jsme toužili získat osobní zkušenost s jejich návštěvou.

První cestu do Indie jsme uskutečnili na podzim roku 2008.

Další návštěvu KPL v Indii jsme potom realizovali na podzim roku 2010. Podrobnosti řečené v našich výkladech budoucnosti od různých rišiů zcela zásadně změnily náš život v rovině osobní i duchovní. V osobní rovině nám byla předurčena společná cesta, ačkoliv v době prvních výkladu měl každý z nás své závazky. Na duchovní cestě nám byl předpovězen společný rozvoj, který v roce 2014 vyústil až v předávání našich zkušeností s knihovnami palmových listů dalším lidem, což pro nás v té době bylo nepředstavitelné. To, co velmi silně ovlivnilo naše životy, v součassné době předáváme druhým, prostřednictvím zprostředkování výkladů budoucnosti pro lidi v České republice i v zahraničí. Náš koníček se stal našim posláním a také službou pro lidi. Odkazem knihoven palmových listů v Indii pomáháme lidem zlpšovat jejich život a tím naplnit odkaz bájných indických mudrců“.