před rokem

Pro koho jsou určeny palmové listy?

Pro koho jsou určeny palmové listy?

Palmové listy jsou sepsány pro lidi, kteří mají požehnáni Maharišiů a ve svém osudu předurčeno si pro výklad přijít a přicházejí na výklad v době, kdy to nejvíce potřebují tj. ve správný čas a na správné místo. Palmové listy obsahují výklady budoucnosti pro 50% až 70% lidské populace bez ohledu na náboženské vyznání nebo barvu pleti.