před rokem

Proč je pro provedení výkladu z KPL v Indii nejprve nutné zaslat otisk palce na ruce?

Proč je pro provedení výkladu z KPL v Indii nejprve nutné zaslat otisk palce na ruce?

Tento postup tj. vyhledání svazků s palmovými listy z KPL v Indii pomocí otisků palce na ruce (muži – pravý a ženy levý) stanovili před mnoha tisíci lety indičtí Maharišiové. Kromě dvou speciálních výkladů ( Atri Jeeva naadi a Kaka Bhujandar Jeeva naadi) je otisk palce používán ve všech knihovnách a při všech výkladech z KPL v Indii. Bez otisku palce nelze nalézt odpovídající svazky s palmovými listy pro zájemce o čtení. Jinými slovy, pokud jsou svazky s palmovými listy nalezeny bez otisku palce, jedná se o podvod. Každý otisk palce má svůj název. Existuje 9 základních kategorií názvu otisků palce, 108 sub-kategorií názvů otisků palce a 1008 sub-sub kategorií názvů otisků palce. Podle těchto názvů jsou také svazky s palmovými listy v KPL v Indii uloženy. Na základě typu nebo názvu otisku palce jsou tyto svazky s palmovými listy pro každého zájemce o výklad nalezeny. Následně je z nalezených svazků prováděno hledání konkrétního palmového listu pro zájemce o čtení. Po nalezení osobního palmového listu je proveden výklad budoucnosti.