Časté dotazy spojené s knihovnami palmových listů:

 • Co jsou to ,,knihovny palmových listů" v Indii ( KPL) ?

  KPL jsou to speciální místa, kde jsou uloženy svazky s palmovými listy, které obsahují veškeré védské vědění a také osudy jednotlivých lidí. Působí zde školení vykladači – nádí (tzv.„naadi readers"), kteří provádějí čtení lidských osudů z palmových listů ulože­ných v těchto svazcích.

 • Proč a kým byly záznamy na palmové listy vytvořeny?

  Veškeré záznamy na palmové listy byly napsány indickými mudrci před mnoha tisíci lety. Maharišiové ( maha = velký a riši = svatý) vytvořili záznamy na palmových listech pro lidstvo z těchto důvodů:

  • Pro zamyšlení se nad smyslem našeho bytí v chaosu dnešní moderní doby a pro návrat k pravé duchovní podstatě.
  • Pro lidi usilující o individuální proměnu a duchovní rozvoj. Pro pomoc lidem na cestě této přeměny, s cílem udělat ze svého života to nejlepší.
  • Pro řešení krizových situací v našich životech, pro pochopení principu lidství, to je vzájemné spolupráce a pomoci.
  • Pro pomoc při odstranění nepříznivých planetárních nebo karmických vlivů z našich životů prostřednictvím tzv. „remedies“ tj. nápravných - ozdravných opatření.
 • Co jsou to ,,remedies" tj. nápravná nebo ozdravná opatření ?

  Nápravná nebo ozdravná opatření jsou nedílnou součástí výkladů budoucnosti z KPL v Indii. Pomáhají nám překonat nepříznivé události v našich životech, které mohou mít karmický nebo planetární původ. Vycházejí z hinduistické filozofie o existenci reinkarnace a karmického zatížení z minulých životů. Dle této filozofie se většina z nás narodí s určitým zatížením z minulých životů, které je možné během aktuálního života očistit a napravit. K tomuto účelu slouží různé druhy védských rituálů jako modlitby, man­try, ohňové ceremoniály, pomoc potřebným atd. Védské rituály je nezbytně nutné prová­dět správně a náležitě tj. s vírou v srdci.

 • Kam se musím dostavit na čtení ze svého palmového listu a kolik času to běžně zabere?

  Zprostředkování výkladů budoucnosti z KPL v Indii provádíme v Brně, Opavě a také prostřednictvím skupinového Skype z pohodlí Vašeho domova. Čas potřebný pro realizaci výkladu každého zájemce je 3 až 4 hodiny. Výklady provádíme pro každého člověka individuálně a v jednom dni realizujeme jedno nebo maximálně dvě čtení.

 • Proč je pro provedení výkladu z KPL v Indii nejprve nutné zaslat otisk palce na ruce?

  Tento postup tj. vyhledání svazků s palmovými listy z KPL v Indii pomocí otisků palce na ruce (muži – pravý a ženy levý) stanovili před mnoha tisíci lety indičtí Maharišiové. Kromě dvou speciálních výkladů ( Atri Jeeva naadi a Kaka Bhujandar Jeeva naadi) je otisk palce používán ve všech knihovnách a při všech výkladech z KPL v Indii. Bez otisku palce nelze nalézt odpovídající svazky s palmovými listy pro zájemce o čtení. Jinými slovy, pokud jsou svazky s palmovými listy nalezeny bez otisku palce, jedná se o podvod. Každý otisk palce má svůj název. Existuje 9 základních kategorií názvu otisků palce, 108 sub-kategorií názvů otisků palce a 1008 sub-sub kategorií názvů otisků palce. Podle těchto názvů jsou také svazky s palmovými listy v KPL v Indii uloženy. Na základě typu nebo názvu otisku palce jsou tyto svazky s palmovými listy pro každého zájemce o výklad nalezeny. Následně je z nalezených svazků prováděno hledání konkrétního palmového listu pro zájemce o čtení. Po nalezení osobního palmového listu je proveden výklad budoucnosti.

 • Jak probíhá hledání osobního palmového listu ze svazků nalezených na základě otisku palce ?

  Hledání palmového listu z nalezených svazků s palmovými listy probíhá formou identifikace tj. ověřování dat čtených z palmových listů. Vykladač nádi čte z jednotlivých palmových listů data ve starotamilském jazyce. Následně jsou data přeloženy do anglického jazyka přímo vykladačem nádí nebo tlumočníkem. Při námi zprostředkovaném výkladu jsou data přeloženy do českého jazyka a zájemce o výklad na každou přečtenou informaci odpoví ano nebo ne. Při odpovědi ano vykladač nádi čte další informaci ze stejného palmového listu. Při nějaké zásadní odpovědi ne, která na zájemce o výklad nesedí, je palmový list odložen a vykladač nádí pokračuje se čtením dat na dalším palmovém listu ze svazku. Tento postupný proces odkládání palmových listů při odpovědi ne trvá tak dlouho, než na všechna přečtená data z jednoho konkrétního palmového listu zájemce odpoví ano. Tím se potvrdí jeho identifikace a může být proveden výklad jeho budoucnosti.

 • Jak máme postupovat, když na některá přečtená data při hledání palmového listu neznáme odpověď nebo si s odpovědí nejsme jistí ?

  Odpovědi na přečtená data při hledání palmového listu musí být přesné a odpovídat dané realitě z Vašeho života. Pokud na některá čtená data neodpovíme podle skutečnosti, ať úmyslně nebo neúmyslně, může dojít k tomu, že palmový list pro daného zájemce o výklad nebude nalezen. V případě, že odpověď na přečtená data neznáme nebo si s odpovědí nejsme jistí, postupuje se tak, že vykladač nádí pokračuje se čtením dat na stejném palmovém listu. Další případná odpověď ne ze stejného palmovém listu vyloučí chybu a daný palmový list je odložen. Data čtená při hledání palmového listu mohou být i velmi osobní, a proto nedoporučujeme účast třetích osob. To samozřejmě platí i pro vlastní výklad budoucnosti. Je to zpráva a sdělení jen pro Vás a je jenom na Vás, zda po výkladu některé informace předáte i svým blízkým nebo dalším lidem.

 • Jak moc jsou výklady lidských osudů z KPL v Indii spolehlivé?

  Výklady nádí jsou velice přesné a velmi osobní. Odlišují se od jiných metod výkladů budoucnosti právě svojí podrobností a zejména pomocí měnit naše životy k lepšímu tj. měnit osud. Na jejich kvalitu má velký vliv zkušenost a dlouholetá praxe vykladače nádí. Naplnění předpovědí u nejzkušenějších vykladačů nádí se blíží ke 100%. Nicméně zcela zásadní je, aby vykladač nádi byl velmi duchovní a svou práci prováděl jako službu s cílem pomoci zájemcům o čtení v jejich osobních životech. Pokud jsou výklady prováděny jako „business“ s cílem vydělat co nejvíce peněz, je účinnost předpovědi velmi malá. Sdělené předpovědi jsou zavádějící a v mnoha případech se jedná o tzv. „ fake naadi reading“ nebo falešné předpovědi.

 • Jak máme při zájmu o výklad z KPL v Indii rozlišit kvalitní knihovny palmových listů od těch méně kvalitních?

  V posledních 20 letech se počet nadi center tj. míst, kde jsou v Indii prováděny výklady budoucnosti, prudce zvýšil. Nové nádi centra vznikají jako houby po dešti. Z původního počtu 12 knihoven v 19. století založených komunitou Valuvarů je dnes v Indii více než 1.000 míst, kde jsou výklady prováděny. V této oblasti výkladů budoucnosti se zde vžil název „ industry“ tj. z výkladů z KPL v Indii se stal velmi výhodný průmyslový obchod. Za této situace je velmi těžké se v této oblasti orientovat a najít správné místo pro výklad budoucnosti. Základní doporučení pro nalezení kvalitní knihovny jsou:

  • výklad musí projít standardním postupem tj. svazky s palmovými listy jsou nalezeny na základě otisků palce a kvalitní knihovny palmových listů nepožadují kromě otisků palce předem žádná jiná data tj. jméno, datum narození, bydliště, povolání atd. - doba potřebná pro nalezení svazků s palmovými listy bývá delší tj. pokud jsou v knihovně svazky s palmovými listy nalezeny okamžitě je to velmi podezřelé (některé knihovny mají jen omezený počet svazků s palmovými listy, které používají pro všechny zájemce jedná se tzv. „fake naadi reading“).
  • kvalitní knihovny mají dlouhodobou tradici a „umění“ výkladů nádi se předává z otce na syna již po tři až čtyři generace od 19. století.
  • kvalitní vykladači nádí pocházejí z komunity Valuvarů případně dalších duchovních komunit nebo byly touto komunitou Valuvarů pro provádění výkladů vyškolení ve školách nazývaných – „Gurukul“.
  • kvalitní knihovny mají dobré jméno a na výklad zde trpělivě čeká mnoho zájemců po mnoho hodin případně dnů.
  • kvalitní knihovny nepředražuji cenu za provedení výkladu budoucnosti podle společenského statutu, vzhledu, oblečení, barvy pleti nebo státní příslušnosti
  • kvalitní knihovny mají odpovídající sociální zázemí a nabízejí zájemcům o výklad občerstvení.
 • Proč mají Vaše stránky zrovna název ,,Nadi.cz"? Z čeho je to odvozeno?

  Naše stránky jsme pojmenovali podle slova,,nádí", které mají v tamilštině a sanskrtu mnoho významů a jeden z těchto významů znamená ,,předurčený" a v kontextu s knihovnami palmových listů to je ,,předurčen přijít z vlastní vůle". Slovo„nádi“ je dále používáno v anglickém jazyce jako nadi reader tj. čteč z palmových listů nebo nadi centra tj. místa kde jsou v Indii prováděny osobní výklady budoucnosti pro zájemce o čtení.

 • Pro koho jsou určeny palmové listy?

  Palmové listy jsou sepsány pro lidi, kteří mají požehnáni Maharišiů a ve svém osudu předurčeno si pro výklad přijít a přicházejí na výklad v době, kdy to nejvíce potřebují tj. ve správný čas a na správné místo. Palmové listy obsahují výklady budoucnosti pro 50% až 70% lidské populace bez ohledu na náboženské vyznání nebo barvu pleti.