Nabízíme výklady z knihoven palmových listů

sepsaných podle Maharišiho Aghasthyi a dalších Maharišiů pro všechny zájemce, kteří touží znát svoji budoucnost, ale nemohou Indii z jakéhokoli důvodu navštívit osobně. Výklady jsou realizovány přes internet, prostřednictvím Skype.

Standardní postup při zprostředkování výkladu

  1. Sejmutí otisku palce (u žen levý palec, u mužů pravý palec). Možnost otisknout palec nabízíme při osobním setkání na našich přednáškách nebo nám můžete poslat otisk i přes e-mail nebo mobilní telefon.
  2. Otisk odesíláme do indické knihovny palmových listů s referenčním číslem, které bylo danému otisku přiřazeno. Dále potřebujeme informaci o počátečním písmenu křestního jména. Žádné další údaje nejsou pro vyhledání svazků s palmovými listy potřeba. Na základě těchto údajů jsou v Indii nalezeny svazky s palmovými listy, ve kterých se potencionálně může nacházet palmový list pro každého zájemce.
  3. Pokud knihovna potvrdí nalezení svazků s palmovými listy, je domluven termín osobního setkání, během kterého bude dohledán palmový list.
  4. Provedeme výklad Generálního khandamu neboli kapitoly č. 1, která se vždy čte jako první.
  5. Zprostředkování výkladů z knihoven palmových listů v Indii provádíme při osobní účasti přes Skype v Brně nebo také přes skupinový Skype nebo Zoom z pohodlí Vašeho domova.