Kapitoly (khandamy) čtené z palmových listů

Khandam 1 (kapitola 1): generální (všeobecný) khandam
Rok, měsíc, den a datum narození, Vaše základní astrologické údaje podle védské astrologie. Dále hlavně další důležité události z celého Vašeho života v jedno až pětiletých časových intervalech (partnerské vztahy, děti, rodiče, rodinné vztahy, majetek, zdraví, nehody a práce).

Khandam 2 (kapitola 2): vzdělávání a bohatství
Finanční záležitosti, rodina, vzdělání, komunikace a pohled na svět.

Khandam 3 (kapitola 3): sourozenci
Počet bratrů a sester - výhody a problémy s nimi spojené (sourozenecké vztahy).

Khandam 4 (kapitola 4): matka, majetek a štěstí
Život matky, onemocnění matky, nebezpečí v jejím životě, její čas smrti. Majetek z matčiny strany. Dům, bydlení, pozemky, dopravní prostředky a štěstí v životě.

Khandam 5 (kapitola 5): děti
Narození dětí, pohlaví, počet, budoucí život dětí - onemocnění, nebezpečí smrti, vzdělání. Výhody a problémy s nimi spojené a důvody proč nemůžete mít děti, nebo prodlení jejich příchodu na svět. Adopce dětí. Opaření pro možnost mít děti.

Khandam 6 (kapitola 6): nemoci, dluhy a spory
Nemoci, dluhy, soudní spory, nepřátelé, kdy vznikají tyto problémy a kdy zmizí, jak je řešit, atd.,

Khandam 7 (kapitola 7): manželství
Manželství - kdy se bude konat, povaha manželky nebo manžela, jedno nebo dvě manželství, původ manželky nebo manžela (směr a z jaké vzdálenosti). Fyzické vlastnosti manželky nebo manžela. Nebezpečí v průběhu života, dělení majetku, zisky z manželky nebo manžela atd.

Khandam 8 (kapitola 8): délka života
Jak dlouhý bude Váš život a jaké nebezpečí a problémy vzniknou v jeho průběhu. Datum, místo, okolnosti a způsob úmrtí.

Khandam 9 (kapitola 9): nemovitosti, otec, duchovní sklony
Život otce, informace o získání vlastností otce, onemocnění otce, nebezpečí v jeho životě, jeho čas smrti. Majetek z otcovy strany. Duchovní život a vedení. Návštěvy chrámů a svatých míst.

Khandam 10 (kapitola 10): povolání
Profese, zaměstnání a podnikání v různých věkových obdobích. Časy vzestupů a pádů v zaměstnání nebo podnikání. Řešení vzniklých problémů. Změny místa pobytu.

Khandam 11 (Kapitola 11): zisky, druhé manželství
V jakém věku přijdou zisky, druhé manželství - výhody a problémy s ním spojené. Štěstí a příležitosti v životě.

Khandam 12 (kapitola 12): výdaje, zahraniční cesty, reinkarnace
Výdaje (ztráty): jak a v jakém věku se tak stane. Zahraniční cesty. Politický život. Reinkarnace - příští život.

Samostatné kapitoly (speciální khandamy)

Shanthi Khandam
Řešení problémů uvedených ve všech předcházejících kapitolách. Minulý život. Karmické zatížení z minulého života.

Deeksha Khandam
Způsob jak se vyhnout problémům způsobených nepřáteli, prokletím, černou magií atd. Návod jak se dostat ke zlepšení v oblasti obchodu a povolání, úspěchu v soudních sporech, manželství, výchově apod. K dosažení toho všeho je nutné provádět nápravná opatření (puja, mantry, talisman).

Aushaudha Khandam
Diagnóza nemocí. Použití léků a léčebných metod. Detailní průběh a ukončení léčby.

Gnanna Khandam
Vývoj spirituality. Možnost, jak dosáhnout moudrosti a Boha. Kdo bude Váš guru nebo učitel, od kterého získáte moudrost.

Dhasa Bhukti Khandam
Čtení podle životních obdobích tzv.bhuktis a dhasy tj. podle planetární pozice v době příchodu na tento svět. Je provedena velmi detailní predikce budoucích životních událostí od narození až dokonce života.

Politický Khandam
Vývoj a úspěch ve Vaší politické kariéře a sociální službě v průběhu života.

Prachana Khandam
Východiska z Vašich problémů a potíží formou odpovědí na Vámi položené otázky. V rámci této kapitoly je možné položit celkem 5 otázek.

Atri Jeva naadi
Velmi speciální čtení z knihoven palmových listů v Indii. Je obdobou čtení kapitoly Prachana khandam formou položení 5 otázek ještě ve větším detailu.

Nabízíme speciální výklady buducnosti  napsané různými mudrci

Agastiyar naadi

Vasishtar naadi

Biruhu naadi

Brahma naadi

Bogar naadi

Siva naadi Vakkiyam

Siva naadi Sukshamam

Kaka Bujandar naadi

Kaushika naadi

Pokud chcete cestovat do Indie a navštívit knihovnu palmových listů osobně, nabízíme pro vážné zájemce poradenství, praktické tipy a ověřené adresy, kde dostanete kvalitní výklad, zcela nezištně.