1. Krok
poskytnutí otisku palce

Poskytnutí otisku palce

Každé čtení z KPL v Indii je realizováno s pomocí otisků palce. Otisk palce je základním identifikačním vodítkem pro nalezení svazků s palmovými listy pro každého zájemce o čtení. Muži poskytují otisk pravého palce a ženy otisk levého palce. Na každém otisku palce je 108 papilárních linií. Podle struktury těchto papilárních linií je každému otisku palce přiřazen název. Existuje celkem 9 základních kategorií názvů otisku palce, 108 sub-kategorií názvů otisků palce a 1008 sub-sub-kategorií názvů otisků palce. Podle těchto názvů jsou také svazky s palmovými listy v jednotlivých knihovnách roztříděny. Otisk palce je potřeba provést tak, aby na něm byly zřetelně vidět papilární linie.

Pro sejmutí otisku palce doporučujeme následující postup:

 • Nejprve si připravíme potřebné pomůcky pro sejmutí otisku. Těmito pomůckami jsou bílý papír a razítkovací barva v podušce nebo stačí případně i poduška z razítka.
 • Následně namočíme palec do podušky s razítkovací barvou nebo podušky v razítku.
 • Palec potom otiskneme na bílý papír a na jedno nanesení barvy provedeme 2 až 3 otisky.
 • Otisky provádíme se shora dolů, tj. od horní části palce po spodní část a palcem nekolíbáme. Také příliš netlačíme, aby otisky nebyly rozmazané.
 • Papír s provedeným otisky následně naskenujte a pošlete na náš e-mail nebo jej také můžete nafotit mobilním telefonem a zaslat MMS zprávou nebo přes WhatsApp.

2. Krok
Hledání palmového listu

Po nalezení svazků s palmovými listy je zahájeno hledání palmového listu tzn., že nalezení svazků s palmovými listy ještě neznamená nalezení palmového listu. Pro každého zájemce o čtení jsou připraveny dva i více svazků. Z  připravených svazků, které typově odpovídají otisku palce, je následně hledán palmový list. Jinými slovy provádí se identifikace klienta. Hledání palmového listu probíhá pomocí ověřování dat z jednotlivých palmových listů ve svazku. Tyto data čte vykladač z jednotlivých palmových listů a klient tato přečtená data potvrzuje nebo vyvrací pomocí odpovědí ano a nebo ne. Při odpovědi ano čte vykladač další informaci ze stejného palmového listu a při zásadní odpovědi ne je palmový list odložen.

Důvodem je, že daná informace klienta neidentifikuje, a tudíž to nemůže být jeho palmový list. Celý proces odpovědí na čtená data trvá až do té doby než jsou všechny odpovědi na čtené informace ano. Tímto způsobem se najde konkrétní palmový list pro klienta. Data čtená z palmových listů mohou být i velmi osobní, a proto je důležité odpovídat podle skutečnosti. Při nesprávné odpovědi, ať vědomé či nevědomé, se může stát, že palmový list nebude nalezen. V případě, že si s nějakou odpovědí v průběhu hledání palmového listu nejsme jistí a nebo ji nevíme se postupuje tak, že vykladač pokračuje se čtením dat ze stejného palmového listu. Tím se zabrání nenalezení palmového listu. Čas potřebný pro vyhledání palmového listu je různý a pohybuje se od několika minut až po hodinu. Závisí na tom, ve kterém svazku se najde palmový list.

3. Krok
Vlastní výklad „Generálního khandamu“ (kapitoly č. 1) z KPL v Indii.

Po nalezení palmového list již nic nebrání tomu provést výklad. Jako první se vždy čte tzv. Generální khandam neboli kapitola č.1. Je to výklad budoucnosti od období, kdy lidé přicházejí na čtení až do konce života. Výklad je koncipován tak, že je rozdělen na jednotlivá období, která mohou mít délku od 1 do 5 let. V každém z těchto období jsou klientovi predikovány informace z jeho budoucího života, které se týkají:

 • partnerských vztahů (manžel, manželka, partner nebo partnerka)
 • vztahů s dalšími blízkými osobami (děti, rodiče, sourozenci a vnoučata)
 • dětí tj., jak se budou rozvíjet ve všech oblastech jejich života
 • zdraví klienta a jeho blízkých rodinných příslušníků
 • profesního života tj., zda bude podnikat nebo bude zaměstnán a jak se bude v jednotlivých obdobích profesně dařit
 • duchovního života a rozvoje v duchovní oblasti
 • případných planetárních nebo karmických bloků a ohrožení života

Výklad této základní kapitoly je velmi podrobný a jeho délka je minimálně 1 hodinu. Z tohoto důvodu není potřeba v první den čtení realizovat výklad dalších vedlejších kapitol 2 až 12. I přes velký rozsah dat, které v rámci výkladu klient dostává, je možné klást doplňující otázky související se čtením. Všechny dotazy jsou vykladačem zodpovězeny. V případě, že se v průběhu výkladu objeví planetární bloky nebo karmické zatížení, bývá doporučeno čtení speciálních kapitol Shanthi khandam a Deeksha khandam.

Čtení těchto speciálních kapitol je možné realizovat ihned po výkladu „Generálního khandamu“. Kapitola Shanthi khandam podrobně popisuje jak byl prožit jeden z minulých životů, který má největší karmické důsledky pro současný život. Kapitola Deeksha khandam dává doporučení na různé druhy védských rituálů (modlitby, mantry, obětování, ohňové ceremoniály atd.). Speciální kapitoly Shanthi a Deeksha khandam jsou nedílnou součástí při výkladech z KPL v Indii. Hlavním cílem těchto čtení z palmových není jenom provést výklad budoucnosti, ale zejména pomoci všem lidem, kteří přicházejí na čtení, v jejich dalších životech právě provedením doporučených védských rituálů.

Tyto rituály pomáhají karmické zatížení a bloky odstranit nebo alespoň zmírnit. Indové sami říkají, že výklad z palmových listů není jen čtení budoucnosti, ale je především pomocí v našem dalším životě, abychom naplnili své životního poslání, žili lepší, šťastný život.

Vlastní výklad Generálního khandamu

A je jenom na každém z nás, jak toto vedení a pomoc využijeme