Ceny za výklad

Cena za výklad budoucnosti z palmového listu tzv. Generálního khandamu – kapitola č.1

5.000 Kč

Cena zahrnuje:
zpracování objednávky, vyhledání svazků s palmovými listy, nalezení palmového listu pro každého klienta, vlastní čtení včetně zodpovězení všech otázek po skončení výkladu prostřednictvím Skype, překlad ze starotamilštiny do angličtiny na indické straně a následně překlad výkladu do češtiny, doporučená nápravná opatření tj. čtení kapitoly - Deeksha, audio nahrávku výkladu a písemný záznamu výkladu.

Výklad kapitoly č. 1 – Generálního khandamu trvá minimálně 1 hodinu a zahrnuje všechny oblasti života klienta v budoucnu v časových intervalech 1 až 5 let.

Výklad je velmi podrobný

Není proto potřeba v první den čtení realizovat výklad vedlejších kapitol.

Výklad Generálního khandamu (kapitoly č. 1) se vždy provádí jako první a výklady dalších vedlejších nebo speciálních kapitol na něj navazují.

Celková cena za první den čtení je maximálně 5.500 Kč a to jen v případě, že se ve výkladu objeví karmické vlivy a je realizováno čtení kapitoly Shanthi khandam na základě přání klienta. Jinak je cena za první den čtení 5.000 Kč.

  • Cena za výklad jednotlivých kapitol 2-12 a výklad kapitoly Shanthi je 500 Kč.
  • Cena za výklad speciální kapitoly Gnanna je 1.000 Kč. Gnanna khandam je možné otevřít až po přečtení Shanthi a Deekasha kapitol.
  • Cena za výklad speciálních kapitol Dhasa Bukhti a Aushaudha je 2.000 Kč.
  • Cena za výklad Politické kapitoly je 3.000 Kč.
  • V případě výkladu dalších kapitol v jiném termínu, účtujeme za každý den ve kterém jsou vykládány další kapitoly, doplatek 500 Kč pro čtení jedné kapitoly a doplatek 1.000 Kč pro čtení dvou a více kapitol.
  • Cena za výklad Prachana khandamu je 3.500 Kč.
  • Cena za výklad Atri Jeva naadi je 4.000 Kč.

Ceny nezahrnují tzv. remedies (ozdravná nebo nápravná opatření). Finanční příspěvek za provedení požehnání je dobrovolný, dle Vašich možností

Platba za výklad z knihoven palmových listů je realizována až po nalezení palmového listu každého zájemce a provedení výkladu. Za otisk palce a nalezení svazků s palmovými listy neúčtujeme žádné poplatky. Nicméně poskytnuté otisky palce považujeme za závaznou objednávku a v případě, že se klient na výklad nedostaví, požadujeme následně uhradit částku ve výši 500 Kč za vyhledání svazků s palmovými listy.

Námi nabízené ceny za výklad jsou nejpříznivější na území ČR.