před 3 lety

Nápravná opatření

Mantry jsou nedílnou součástí védských léčebných rituálů, vytvořených starověkými indickými mudrci (rišii). Kromě manter mezi tyto léčebné rituály patří puja (pooja) foneticky pudža, věnování daru, jantra, meditace, nošení talismanu atd. Nejefektivnější a mudrci nejvíce používanou formou léčby je právě puja (pooja) tj. rituál vyzývaní vyšších sil

Pro vykonavatele různých forem puji, je důležité její náboženské spojení formou modliteb, obřadů a prosbou o boží pomoc a vedení.

Smyslem a cílem těchto rituálů je pomoci lidem od špatných vlivů planet, které na ně doléhají v důsledku karmického zatížení.

Slovo karma pochází ze sanskrtu, a doslova znamená ,,to co je způsobeno a působí". Karma znamená, že všechno co konáme, a to nejen naše činy, ale i naše slova a myšlenky, vyvolává odpovídající účinky, které se dostaví dříve, nebo později. Je to v podstatě první a nejdůležitější vesmírný zákon příčiny a následku.

Ve východních filosofiích včetně hinduismu, pro které je zcela běžný a přirozený pojem reinkarnace, tj. věčný koloběh zrození a smrti, potom karmické zatížení může přecházet i z minulých životů.

Védické léčebné rituály mají v souvislosti s knihovnami palmových listů zcela nezastupitelný význam. V knihovnách palmových listů jsou tyto léčebné rituály nazývány v anglickém jazyce REMEDIES, v tamilštině PARIHARMY a jsou to tedy v českém překladu tzv. ,,ozdravná, nebo nápravná opatření", nebo také ,,čistění karmy

Tato ozdravná nebo nápravná opatření jsou součástí výkladu v knihovnách palmových listů. Jejich detailní popis je uveden v khandamech (kapitolách) Shanthi a Deeksha.

Provedení těchto léčebných rituálů však není povinné a záleží na každém zájemci o čtení z knihoven palmových listů, zda se pro ně rozhodne na základě své svobodné vůle.

V knihovnách palmových listů hovoříme o následujících léčebných rituálech, které obecně můžeme rozdělit následovně:

PUJA ( POOJA)

Guruda (Gurudakshina nebo také Guruthan) Pooja

Tato puja (pooja) znamená darování květin, ovoce, sladkostí, oblečení případně financí vykladači nádí, který provedl výklad z palmového listu. Současně obdržíte jeho požehnání. Tento rituál je možné provádět i v České republice.

General Pooja

Tato všeobecná puja (pooja) se provádí pro zlepšení života a dobré zdraví.

Aayul Omam Pooja

Tato puja (pooja) se provádí pro prodloužení lidského života

Ganapathi Omam Pooja

Tato puja (pooja) se provádí proti špatným obdobím, pročištění od černé magie a v prvním dnu při nastěhování do nového domu, nebo bytu.

Mangalya Thosha Nivarthi pooja

Se provádí pro odstranění problémů v manželství, pro získání konstruktivní energie a pro šťastný manželský život.

Aathma Shanthi Pooja

Tato puja (pooja) se provádí při úmrtí v rodině a musí být provedena na břehu moře. Je to obdoba zádušní mše v křesťanské mytologii.

PUJA (POOJA) - DARY

- potraviny pro chudé

- zapálení lamp, svíček nebo vonných tyčinek v chrámu

PUJA (POOJA) - MANTRY

Sri Sudarshana Maha Mantra, Lakshmi Mantra, Aisvarya Moola Mantra, Sadatcharam Mantra, Shiva Shakthi Mantra

Tyto mantry se provádějí zejména pro odstranění nebo minimalizování karmického zatížení z minulých životů a pro odstranění nebo minimalizování problémů způsobených závistí, nepřáteli, prokletím atd.

Jsou prováděny zpravidla brzy ráno, kdy je pro jejich zpívání nejlepší doba. Mantry se opakují 108x až 1008x denně v časovém úseku, který se nazývá,, mandalam", přičemž tento časový úsek trvá 48 dnů. Počet,, mandalam" bývá od jedné do pěti.

Po ukončení tohoto rituálu, každý, kdo jej absolvoval obdrží z knihovny palmových listů měděnou destičku, na které je provedená mantra vygravírovaná. Tuto mantru je třeba uložit v domě dotyčného, aby jej chránila proti všem nepřiznivým vlivům. Je také možnost nosit u sebe speciální ochranný talisman, nebo náramek.