před 5 lety

VÍTE O VÝKLADU Z PALMOVÝCH LISTŮ PRO ČR NA ROK 2020 ?

21. května 2017 jsme v brněnské hale v Sono Centrum realizovali z palmových listů unikátní výklad budoucnosti pro Českou republiku na období 2017 až 2025. Celý výklad budoucnosti jsme na YT zveřejnili 8. června 2017. K tomuto výkladu se vracíme a rádi bychom Vám připomněli jeho část - výklad budoucnosti pro ČR na rok 2020. Záznam z tohoto výkladu je v přiloženém videu uveden v časovém rozmezí 1:13:44 až 1:22:48.

I když ještě nejsme na konci roku 2020, sdělení v tomto výkladu budoucnosti je neuvěřitelně přesné, a potvrzuje nadčasovost předpovědí z knihoven palmových listů v Indii napsaných na palmové listy indickými mudrci před moha tisíci lety. Výklad z palmových listů pro ČR četl přední indický nádí Guruji Jayaraj.

Anglický text i překlad výkladu budoucnosti pro ČR na rok 2020 je uveden níže. Na YT se v posledních dnech objevilo mnoho zajímavých komentářů k této předpovědi a nejvíce nás zaujal příspěvek talk2sachinj, který velmi přesně vystihuje hlavní body celého sdělení:

  • video výkladu ČR na rok 2020 bylo vložena na YT 8. června 2017
  • rok 2020 nebude příznivý pro Českou republiku
  • objeví se více zdravotních problémů mezi lidmi a zvýší se úmrtnost
  • v čase výkladu 1:14:11 Guruji Jayaraj předpovídá působení viru
  • lidé budou mít nestabilní život a zvýší se migrace lidi pro získání práce
  • ekonomika a finanční trhy klesnou
  • dojde k omezení turistiky a lidé nebudou moci cestovat do zahraničí
  • lidé nedostanou dostatečné zdroje pro přežití
  • některé země odejdou z Evropské unie ( Brexit 2020)
  • atd.

talk2sachinj

This video is uploaded June 2017. Video timeline: 1:13:48 : It's predicted that 2020 year is not favorable. In general health issues for the people will be more. Death rate will increase in year 2020. Virus word is also mentioned at 1:14:11. Unstable life & migration for people in search of job. Economic & share market downturn. Sufficient government funds will not reach to people. Tourism will be affected.Some countries will separate from European Union (Brexit, year 2020).

V roce 2020 bude Česká republika pod nepříznivým vlivem planety Ragu ( 2020 = 2+0+2+0 = 4 - to je astrologické číslo planety Ragu). Obecně tato planeta podle védské astrologie způsobuje mimo jiné i virová a bakteriální onemocnění. Tento nepříznivý vliv planety Ragu bude podle palmových listů na naši zemi působit až do konce roku 2020. Je proto důležité, abychom i nadále byly velmi opatrní a dodržovali veškerá preventivní opatření i v dalších měsících.

Irena a Gejza Valentovi

Výklad pro Českou republiku na rok 2020

Rok 2020 nebude pro Českou republiku a Evropu příznivý. V tomto období bude vyšší nemocnost. Zdravotní problémy jako nový VIRUS bude působit na lidi, nemoc bude přenášena a zvýší se úmrtnost. V rodinách budou problémy, budou sňatky, ale rozvodů bude více. Nastane nestabilní situace. Lidé se budou snažit migrovat sem a tam, aby zajistili základní životní potřeby. Budou mít problémy se zaměstnáním, takže budou chtít cestovat do jiných zemí za prací. Některé země pomohou v této situaci České republice, import a export bude fungovat. Další země nepomohou a nebudou importovat a exportovat. Pro Českou republiku bude v Evropské unii nevýhodná situace. Finanční rozvoj a ekonomika budou pozastaveny. Ženy budou mít více zdravotních problémů souvisejících s krví . Děti od 3 do 5 let budou mít více zdravotních problémů kvůli nízké imunitě a nedostatečné výživě. Vláda se bude snažit pomáhat lidem, ale prostředky podpory se nedostanou k lidem dostatečným způsobem pro jejich přežití. Vláda bude tvrdě pracovat, aby naplnila potřeby lidí, ale v tomto úsilí selže. Lidé budou ohroženi prostřednictvím negativních energií (virus, bakterie, nemoci), nepřátelé. Lidé budou potřebovat hodně péče a bude potřeba uzavřít hranice kvůli větší bezpečnosti. Armáda bude hlídat hranice. Bude potřebná větší ochrana pro lidi a zemi. Výdaje na léčbu lidí se zvýší. V zemi vzniknou náboženské konflikty a také neshody mezi politiky a vládou, které nepříznivě ovlivní obyčejné lidi. Ekonomika a finanční trhy klesnou. Objeví se neshody s některými zeměmi světa. S dalšími zeměmi budou finanční bloky a uzavřené hranice. Země jako Rusko a Norsko mohou blokovat spolupráci. Lidé budou tvrdě pracovat, ale nebudou mít odpovídající výsledky a zisky ze svého úsilí. Ekonomický rozvoj země bude nízký. Dojde k omezení turistiky ( turistický blok) - lidé nebudou moci cestovat do zahraničí. K pozitivnímu rozvoji dojde v oblastech vzdělávání, umění, kultury a v duchovním vývoji. Lidé budou mít vyšší výdaje a vysoké životní náklady. Základní potřeby lidí budou drahé např. jídlo, léky, látky, pronájem bytů. Lidé budou platit vládě více peněz na daních. Některá vládní rozhodnutí budou pozitivní, ale některá naopak ne. Klimatické podmínky budou pro lidi velmi obtížné - v této době bude vyšší úmrtnost. V rámci Evropské unie se vytvoří nové skupiny. Dvě tři země mohou být problematické a některé z nich se rozhodnou získat nezávislost. Mezi Českou republikou a sousedními zeměmi budou dobré přátelské vztahy.